Avgiftsundvikaren finns inte längre kvar

Vi hänvisar till Arbetsmiljöverkets webbsida där kan du läsa om sanktionsavgifter.

Arbetsmiljöverkets webbsida om sanktionsavgifter