Sanktion och innebörden inom psykologi

Sanktion och innebörden inom psykologi
Spread the love

En sanktion en åtgärd som har som mål att påverka beteendet hos en grupp eller en individ som brutit mot de regler och normer som gäller. En sanktion bidrar i många fall till att personer med ett avvikande beteende korrigerar detta, så att konformitet uppstår.

En sanktion kan antingen vara negativ (bestraffande) eller positiv (belönande), så även diffus kontra organiserad. När en byggfirma köper in undermåliga verktyg och personalen skadar sig som en konsekvens av det blir det i regel en det negativ och organiserad sanktionsavgift som gäller. Detta då en myndighet beslutar om ett sanktionsbelopp som organisationen blir tvingade till att betala.

En positiv sanktion kan bestå av att arbetstagare som arbetar enligt de principer som Arbetsmiljöverket satt upp belönas, vilket innebär att deras beteende förstärks samt att en positiv företagskultur skapas.

 

Sanktioner och social kontroll

I länder med svaga polisväsenden och bristande samhällsfunktioner utgör sanktioner en effektiv metod som innebär att befolkningen kan kontrolleras utan att explicita straff delas ut. En sanktion kan bland annat innefatta att de som bryter mot reglerna skadas eller förlöjligas.

För att nämna ett exempel sanktioneras personer inom eskimåsamhällen på unika sätt. Om en man lägger beslag på en annan mans fru har den förorättade mannen rätt till att framföra en elak sång tillsammans med sina kompisar, där frun och den nya mannen hånas.

I det ovanstående fallet bröt både kvinnan och den nya mannen mot de normer som existerar, varpå de straffades av den sanktion som majoriteten av samhället ansåg lämpade sig bäst. Tack vare sanktionen är möjligheten stor att eskimåmän tänker sig för innan de uppvaktar andras fruar.

Tillbaka till toppen