Sanktionsavgifter

Spread the love

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att ingen skadas eller drabbas av ohälsa på Sveriges arbetsplatser.

Här kan du läsa vilka bestämmelser det rör sig om och vad som kan hända om du inte följer dem och vad som gäller om du blir skyldig att betala en sanktionsavgift.

Ha koll på din verksamhet!

Se till att ha koll på din verksamhet. Läs om hur du kan arbeta med verksamhetens arbetsmiljö på sidan Arbeta med arbetsmiljön och ta reda på vilka föreskrifter som gäller för just din verksamhet. För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Med hjälp av Avgiftsundvikaren kan du se vilka bestämmelser det handlar om hur stor avgiften kan bli.

Sanktionsavgift i stället för böter

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter eller i värsta fall fängelse om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift istället för med straff.

Nytt 2015

Den 2 november 2015 förenades tre bestämmelser om kvarts- och stendamm med sanktionsavgifter. Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

Läs vidare på www.av.se/sanktionsavgifter.

Tillbaka till toppen